07
lipiec 2016
czwartek, 07 lipiec 2016 08:13 Wydarzenia
(3 głosów)
07
lipiec 2017
piątek, 07 lipiec 2017 07:56 Wydarzenia
(2 głosów)
17
czerwiec 2016
piątek, 17 czerwiec 2016 00:26 Wydarzenia
(3 głosów)

Serdecznie zapraszamy do składania podań do naszego Internatu

na rok szkolny 2016/2017

 

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. A. Mickiewicza w Ciechanowie
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

§1
PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 631);

3. Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie.

4. Regulamin Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie.

§2
DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA:

1. Wniosek o przyjęcie do Internatu w terminie wynikającym z zasad rekrutacji.

2. Podanie do internatu składa się w pokoju wychowawców internatu , sekretariacie uczniowskim szkoły lub internetowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. O przyjęciu do Internatu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu. O ostatecznym przyjęciu decyduje Dyrektor Szkoły.

4. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Internatu, mają prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.

5. Warunkiem zakwaterowania w Internacie jest przyjazd ucznia z rodzicem lub prawnym opiekunem, pisemne potwierdzenie przez rodzica stanu pokoju, wypełnienie ankiety personalnej i wpłata kuacji zwrotnej wysokości 100,00 zł.

6. Warunkiem zamieszkiwania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z placówki.

§ 3

ZASADY REKRUTACJI:

1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się :

a. Uczeń pobierający naukę w Zespole Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie lub w innej publicznej szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Ciechanowski.

b. Uczeń pobierający naukę w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych jedynie w przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc,

c. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy;

d. posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie,

e. posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.

2. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Ciechanowie.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:

a. wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych;

b. dzieciom samotnych matek lub ojców;

c. dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych oraz rodzin dysfunkcyjnych;

d. uczniom z orzeczeniem, opinią, stopniem niepełnosprawności,

e. uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.

3. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

§ 4

Terminy rekrutacji

1) Składanie wniosków o przyjęcie do internatu – do 29.08.2016 r. do godz.15.00.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do internatu – do 30.08.2016 r.

3) Ogłoszenie wyników rekrutacji – 30.08.2016r. godz. 15.00

09
czerwiec 2016
czwartek, 09 czerwiec 2016 00:34 Wydarzenia
(0 głosów)

Poniżej zamieszczamy link do platformy nauki słówek z języków obcych

https://instaling.pl/rejestracja.php

 

29
maj 2016
niedziela, 29 maj 2016 00:26 Wydarzenia
(0 głosów)

     W dniu 28 kwietnia 2016 roku z okazji święta Konstytucji 3 maja w świetlicy naszej szkoły odbyło się widowisko słowno-muzyczne wzbogacone o prezentację multimedialną. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas I hpa i I bm pod opieką nauczycielek p. Anny Cesarz i p. Iwony Purzyckiej, opiekę merytoryczną nad uczniami przygotowującymi prezentację multimedialną sprawował p. Jerzy Czyżewski. W uroczystym apelu uczestniczyli uczniowie klas I mi, I th, II mi oraz III f.

      

     

Młodzi wykonawcy przedstawili historię powstania Konstytucji 3 maja, sylwetki jej twórców i antagonistów, recytowali wiersze, śpiewali pieśni okolicznościowe. Recytatorzy nie mogli pominąć fragmentu samej Konstytucji majowej, który został wygłoszony szczególnie uroczyście. Młodzież wykonała również znaną nam wszystkim pieśń „Witaj majowa jutrzenko". Apel zwieńczyła prezentacja multimedialna, która wzbogaciła naszą wiedzę na temat tej niezwykle ważnej Ustawy Rządowej.

Maciej Łebkowski kl. 1hpa

Ostatnio dodane

Ankieta rekrutacyjna…

09-09-2018 Program Erasmus+ 2018/2018

Ankieta rekrutacyjna do programu ERASMUS + „Praktyka zawodowa szansą na europejską karierę zawodową dla przyszłego pracownika usług gastronomicznych” realizowanego przez ZS...

Czytaj więcej

Szukaj wydarzenia