https://ciechanow.edu.com.pl/

 

Zespół Szkół nr 2 im.Adama Mickiewicza

Ciechanów, ul. Orylska 9

OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

II Liceum Ogólnokształcące:

 •   Humanistyczno – prawny

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, WOS

 •       Językowy

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, dwa języki obce

 •       Biologiczno – chemiczny

z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia

 •       Matematyczno – fizyczny

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka

Technikum nr 2:

 •       Technik ekonomista

z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, matematyka

 •       Technik żywienia i usług gastronomicznych

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, biologia

 •       Technik hotelarstwa

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 •       Technik usług kelnerskich z obsługą turystyczo – pokładową

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 •       Technik spedytor

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 •       Technik obsługi turystycznej

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza

Ciechanów, ul. Orylska 9

OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKOLY PODSTAWOWEJ

II Liceum Ogólnokształcące:

 •       Humanistyczno – prawny

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, WOS

 •       Językowy

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, dwa języki obce

 •       Biologiczno – chemiczny

z rozszerzonymi przedmiotami: chemia, biologia

 •       Matematyczno – fizyczny

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka

Technikum nr 2:

 •       Technik ekonomista

z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, matematyka

 •       Technik żywienia i usług gastronomicznych

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, biologia

 •       Technik hotelarstwa

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 •       Technik spedytor

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia