Dyrekcja

Tomasz Gumulak
dyrektor
Arkadiusz Śpiewak
wicedyrektor
Izabela Perera
wicedyrektor
Ewa Słupek
wicedyrektor
Barbara Wierzbicka
kierownik internatu