Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/22 

 

Technik ekonomista z rozszerzonym przedmiotem:

matematyka 

Technik spedytor z rozszerzonym przedmiotem:

matematyka

Technik żywienia i usług gastronomicznych z rozszerzonym przedmiotem:

biologia

Technik hotelarstwa z rozszerzonym przedmiotem:

język obcy