Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24 :

Humanistyczno - prawny z rozszerzonymi przedmiotami;

język polski, historia, wos

Językowy z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, dwa języki obce

Biologiczno - medyczny z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, chemia

Matematyczno - geograficzny z rozszerzonymi przedmiotami:

matematyka, geografia 

Sportowy z promocją zdrowia i dietetyką z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, języki obce

Artystyczny z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, język obcy, geografia, zajęcia artystyczne