Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie: http://zs2.com.pl/.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 26.03.2024
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać z podstawowych standardowych skrótów klawiaturowych.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Cesarz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 672 34 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

SKARGI I ODWOŁANIA
Nazwa organu odwoławczego: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie
Adres organu odwoławczego: Ciechanów, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów
Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon organu odwoławczego: 23 672 34 48

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Informacja o dostępności budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej 9, 06-400 Ciechanów

Dojazd komunikacją publiczną
Do Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie można dojechać autobusami miejskimi linii:
• 0, 1, 3, 5, 6, 7, 11 - przystanek „Plac Kościuszki”

Dostosowanie parkingów

Do budynku Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie jest jeden wjazd i jeden wyjazd. Parkingi znajdują się przed budynkiem Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, są bezpłatne dla interesantów. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone jest blisko budynku.

Dostosowanie wejść do budynku
Do budynku można wejść z jednej stronu:
• od ulicy Orylskiej (wejście do budynku główne i dwa boczne)
W budynku znajdują się:
• tabliczki przy drzwiach z imieniem i nazwiskiem pracownika, numerem pokoju,
• na parterze na korytarzu znajdują się miejsca siedzące dla interesantów.

Dostosowanie korytarzy i schodów
Korytarze dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do pomieszczeń jest swobodny. Obiekt wyposażony jest w schody. Budynek ma 5 kondygnacji, posiada 3 piętra.

Dostosowanie wind
Budynek nie jest wyposażony w windę oraz w pochylnię przy wejściu do budynku.
Pomoc przeszkolonego pracownika
Punkt informacyjny znajduje się na parterze w holu po lewej stronie od wejścia głównego. Pracownik sekretariatu udzieli wszelkich informacji, w tym o usługach świadczonych dla interesantów, lokalizacji klasopracowni, planu lekcji oraz sposobie przemieszczania się po budynku. Pomoże w wypełnieniu druku. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie zostali przeszkoleni w zakresie obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacji głosowych
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym
W Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Z usługi można korzystać w sekretariacie na parterze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Osoba posługująca się językiem migowym może przy sobie mieć kartkę z napisem „Potrzebuję tłumacza”. W przypadku braku połączeń lub awarii, można usługę na tłumacza języka migowego zgłosić na piśmie 3 dni przed wizytą w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

Dostępność pętli indukcyjnej
Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, rozwiązaniem alternatywnym jest kontakt przez domofon znajdujący się przy głównych drzwiach wejściowych.

Dostępność załatwiania spraw w jednym miejscu
W sekretariacie szkoły zostawisz lub odbierzesz pismo w swojej sprawie. Otrzymasz specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

Dostępność toalet
W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem asystującym
Osoba z psem opiekunem czy z psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku. Pies musi mieć uprząż i certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o szczepieniach weterynaryjnych.

Dostępność apteczek i udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w następujących pomieszczeniach:
1. Parter - gabinet pielęgniarki szkolnej, zaplecze sali gimnastycznej
2. Piętro I - sala nr 18
3. Piętro II - pokój nauczycielski

DOSTĘPNOŚĆ ALTERNATYWNA

Informacje o dostępie alternatywnym znajdują się na stronach internetowych Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie: zs2bip.ciechanow24.pl w zakładce: Dostępność.

http://zs2bip.ciechanow24.pl/index.php/raporty-i-sprawozdania?task=article.downloadAttachment&id=115&version=133

http://zs2bip.ciechanow24.pl/index.php/raporty-i-sprawozdania?task=article.downloadAttachment&id=113&version=133

http://zs2bip.ciechanow24.pl/index.php/raporty-i-sprawozdania?task=article.downloadAttachment&id=112&version=133

http://zs2bip.ciechanow24.pl/index.php/raporty-i-sprawozdania?task=article.downloadAttachment&id=123&version=133

http://zs2bip.ciechanow24.pl/index.php/raporty-i-sprawozdania?task=article.downloadAttachment&id=124&version=133

 

Deklaracja dostepności serwisu ZS2 w Ciechanowie na dzień 26.03.2024