administracja

administracja

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

22 marca w ZS Nr 2 obchodzony był Dzień Świętego Patryka. Święto stanowi doskonałą okazję do praktycznego wykorzystania języka angielskiego podczas promowania kultury Irlandii i jej patrona – Św. Patryka.

Od 5 do 18 marca 2018r. nauczyciele i uczniowie ZS nr 2 w Ciechanowie gościli 23-osobową grupę młodzieży z Francji wraz z opiekunami.

II Liceum Ogólnokształcące

Humanistyczno-prawny

z rozszerzonymi przedmiotami:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie


Językowy

z rozszerzonymi przedmiotami:
język polski, języki obce, geografia


Biologiczno-medyczny

z rozszerzonymi przedmiotami:
biologia, chemia


Matematyczno-fizyczny

z rozszerzonymi przedmiotami:
matematyka, fizyka


 
Technikum nr 2

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik spedytor

Kelner z obsługą turystyczno-pokładową

Technik obsługi turystycznej

Technik ekonomista

Uczeń zdobywa szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, statystyki oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania.
Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową.


Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń zdobywa umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych, umiejętnego sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i prawidłowej obsługi konsumenta.
Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.


Technik hotelarstwa

Nauka czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego, zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych.
Technik hotelarstwa może starać się o zatrudnienie we wszystkich obiektach bazy noclegowej : zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach itp.


Technik obsługi turystycznej

Uczeń nabywa umiejętności związane z organizowaniem działalności turystycznej, imprez i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych.
Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną.


Spedytor

Technik spedytor organizuje transport klejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych lub importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe i Internet. Opracowuje rozkłady jazdy maszyn transportujących i instrukcje wysyłkowe.
Technik spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich, transportowych, pocztowych, przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych, agencjach celnych.


Kelner z obsługą turystyczno-pokładową

Uczeń zdobywa umiejętności z zakresu obsługi gości i pasażerów takich środków transportu jak samolot, prom czy kolej. Poznaje różne techniki projektowania i aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych oraz ich wyposażenia. Poznaje metody obsługi wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych oraz obsługi kelnerskiej.
Absolwent może być zatrudniony przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe itp. Kelner może być również zatrudniony jako personel pokładowy na statkach , promach, w samolotach czy wagonach restauracyjnych.

 

Ostatnio dodane

Ankieta rekrutacyjna…

09-09-2018 Program Erasmus+ 2018/2018

Ankieta rekrutacyjna do programu ERASMUS + „Praktyka zawodowa szansą na europejską karierę zawodową dla przyszłego pracownika usług gastronomicznych” realizowanego przez ZS...

Czytaj więcej

Szukaj wydarzenia