Zapraszamy do naszego Internatu Wyróżniony

piątek, 17 czerwiec 2016 00:26 Wydarzenia
(3 głosów)

Serdecznie zapraszamy do składania podań do naszego Internatu

na rok szkolny 2016/2017

 

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. A. Mickiewicza w Ciechanowie
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

§1
PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 631);

3. Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie.

4. Regulamin Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie.

§2
DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA:

1. Wniosek o przyjęcie do Internatu w terminie wynikającym z zasad rekrutacji.

2. Podanie do internatu składa się w pokoju wychowawców internatu , sekretariacie uczniowskim szkoły lub internetowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. O przyjęciu do Internatu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu. O ostatecznym przyjęciu decyduje Dyrektor Szkoły.

4. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Internatu, mają prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.

5. Warunkiem zakwaterowania w Internacie jest przyjazd ucznia z rodzicem lub prawnym opiekunem, pisemne potwierdzenie przez rodzica stanu pokoju, wypełnienie ankiety personalnej i wpłata kuacji zwrotnej wysokości 100,00 zł.

6. Warunkiem zamieszkiwania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z placówki.

§ 3

ZASADY REKRUTACJI:

1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się :

a. Uczeń pobierający naukę w Zespole Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie lub w innej publicznej szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Ciechanowski.

b. Uczeń pobierający naukę w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych jedynie w przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc,

c. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy;

d. posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie,

e. posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.

2. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Ciechanowie.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:

a. wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych;

b. dzieciom samotnych matek lub ojców;

c. dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych oraz rodzin dysfunkcyjnych;

d. uczniom z orzeczeniem, opinią, stopniem niepełnosprawności,

e. uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.

3. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

§ 4

Terminy rekrutacji

1) Składanie wniosków o przyjęcie do internatu – do 29.08.2016 r. do godz.15.00.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do internatu – do 30.08.2016 r.

3) Ogłoszenie wyników rekrutacji – 30.08.2016r. godz. 15.00

Czytany 1581 razy Ostatnio zmieniany sobota, 18 czerwiec 2016 00:42
administracja

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

Ostatnio dodane

Ankieta rekrutacyjna…

09-09-2018 Program Erasmus+ 2018/2018

Ankieta rekrutacyjna do programu ERASMUS + „Praktyka zawodowa szansą na europejską karierę zawodową dla przyszłego pracownika usług gastronomicznych” realizowanego przez ZS...

Czytaj więcej

Szukaj wydarzenia