DRODZY UCZNIOWIE!

Komitet studniówkowy uprzejmie informuje, że całkowity koszt studniówki wynosi 450 zł dla ucznia z osobą towarzyszącą i 250 zł dla ucznia bez osoby towarzyszącej.

Całkowitej wpłaty należy dokonać w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Nadpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

Gospodarze klas są proszeni o zweryfikowanie danych na listach znajdujących się w sekretariacie szkoły.

pobierz wzór przelewu  

 

Numer rachunku w banku PKO B.P.

50 1020 1592 0000 2702 0274 4126

 

Przelewy, które uniemożliwią identyfikację uczestnika studniówki będą zwracane, co w konsekwencji może spowodować problemy z potwierdzeniem deklaracji udziału.