HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Wyróżniony

poniedziałek, 05 marzec 2018 22:12 Rekrutacja
(0 głosów)

REKRUTACJA ZASADNICZA

Lp   licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00
2 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
3 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończeniagimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00
4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 6 lipca godz.12.00
6 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 W przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00
7 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00
8 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 lipca godz. 16.00
9 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 12 lipca do godz. 16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lp   licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia
10 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
11 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
12 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 29 sierpnia godz. 12.00
13 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły przy składaniu wniosku do szkoły
14 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
15 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 31 sierpnia godz. 12.00
16 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 31 sierpnia do godz. 12.00
Czytany 1581 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 marzec 2018 22:38
administracja

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

Więcej w tej kategorii: Opis zawodów »

Ostatnio dodane

Ankieta rekrutacyjna…

09-09-2018 Program Erasmus+ 2018/2018

Ankieta rekrutacyjna do programu ERASMUS + „Praktyka zawodowa szansą na europejską karierę zawodową dla przyszłego pracownika usług gastronomicznych” realizowanego przez ZS...

Czytaj więcej