Zespół Szkół nr 2

 1. Adama Mickiewicza

Ciechanów, ul. Orylska 9

OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

II Liceum Ogólnokształcące:

 • Humanistyczno – prawny

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, WOS

 • Językowy

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, dwa języki obce

 • Biologiczno – chemiczny

z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia

 • Matematyczno – fizyczny

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka

Technikum nr 2:

 • Technik ekonomista

z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, matematyka

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, biologia

 • Technik hotelarstwa

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 • Technik usług kelnerskich z obsługą turystyczo – pokładową

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 • Technik spedytor

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 • Technik obsługi turystycznej

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 REKRUTACJA PO GIMNAZJUM 

 

Zespół Szkół nr 2

 1. Adama Mickiewicza

Ciechanów, ul. Orylska 9

OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKOLY PODSTAWOWEJ

II Liceum Ogólnokształcące:

 • Humanistyczno – prawny

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, WOS

 • Językowy

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, dwa języki obce

 • Biologiczno – chemiczny

z rozszerzonymi przedmiotami: chemia, biologia

 • Matematyczno – fizyczny

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka

Technikum nr 2:

 • Technik ekonomista

z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, matematyka

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, biologia

 • Technik hotelarstwa

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

 • Technik spedytor

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia

REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ