09
wrzesień 2018
niedziela, 09 wrzesień 2018 23:36 Program Erasmus+ 2018/2018
(0 głosów)

Ankieta rekrutacyjna do programu ERASMUS +

„Praktyka zawodowa szansą na europejską karierę zawodową dla przyszłego pracownika usług gastronomicznych” realizowanego przez ZS nr 2 w Ciechanowie

w ramach Akcji

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Pobierz ankietę rekrutacyjną

Pobierz regulamin programu Erasmus+

09
wrzesień 2018
niedziela, 09 wrzesień 2018 23:28 Program Erasmus+ 2018/2018
(0 głosów)

W dzisiejszych czasach świat stawia nam rozmaite wymagania. Jesteśmy świadkami ciągłych przemian i stałego rozwoju społeczeństw. Od obywateli wymaga się aktywności i elastyczności wobec zmieniających się warunków. Ma to również odbicie na rynku pracy. Przygotowanie do odpowiedzialności i ciągłej aktywności to jedno z zadań szkoły. W związku z tym ZS nr2 w Ciechanowie złożył wniosek na sfinansowanie projektu adresowanego do uczniów Technikum, ponieważ to oni niebawem zostaną potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia. Aby byli w pełni wykwalifikowaną kadrą należy uświadomić im wartość ciągłego kształcenia (rozwoju osobistego i zawodowego także w szkołach policealnych i wyższych).